• SKLEP WYSYŁKOWY
  • SKLEP STACJONARNY
  • DYSTRYBUCJA _|_ B2B

1. Wstęp - kto jest właścicielem sklepu i gdzie jest prowadzona działalność

Internetowy sklep modelarski "Modele.sklep.pl" prowadzi sprzedaż detaliczną oferowanych towarów za pośrednictwem sieci internet.

Sprzedaż prowadzona jest również bezpośrednio w sklepie stacjonarnym:

Modele.sklep.pl
ul. Zawalna 7B
51-118 Wrocław
tel. +48-713594177
tel. +48-694491286
Info@modele.sklep.pl

Informacje na temat produktów zamieszczone są na stronie internetowej http://www.modele.sklep.pl. 

Sklep Modele.sklep.pl jest własnością firmy:

AN-FINANS Norbert Krysiak
ul. Polna 1
52-116 Iwiny
NIP: 898-158-76-63
REGON: 932229149
Nr Ew. BDO: 000030857
(Dawniej GIOŚ: E0022160WBW)
tel. +48-71-7257223
Biuro@an-finans.com

2. Strony transakcji

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca.
Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest firma AN-FINANS Norbert Krysiak.

3. Dane osobowe i ochrona danych osobowych

3.1 Administratorem danych osobowych klientów zarejestrowanych w bazie sklepu jest jego właściciel, firma AN-FINANS Norbert Krysiak (szczegółowe dane w pkt. 1 regulaminu). Poprzez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje przekazane przez Użytkownika w trakcie rejestracji, a wszczególności: imię i nazwisko, adres domowy/wysyłkowy, adres e-mail, numer telefonu a w przypadku firm równiez numer NIP.

3.2 Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w sklepie internetowym modele.sklep.pl i firmie AN-FINANS Norbert Krysiak, nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba (Inspektor ochrony danych), z którą można się kontaktować pod adresem ido@an-finans.com lub przesyłając korespondencję na adres siedziby firmy AN-FINANS Norbert Krysiak (z odpiskiem "IDO").

3.3 Przetwarzanie danych osobowych zarejestrowanych użytkowników odbywa się w celu realizacji umowy kupna/sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz innych, wymaganych przez obowiązujące przepisy (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego czy zwrotów towarów). Odpowiedzialność i poniesione koszty z tytułu ewentualnych następstw podania nieprawdziwych informacji o danych osobowych spadają na użytkownika. 

3.4 Za dodatkową zgodą zarejestrowanego użytkownika, dane mogą być również przetwarzane w celach marketingowych, w tym do przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.

3.5 Zgoda, o której mowa w pkt. 3.4, może być w każdej chwili wycofana przez przesłanie informacji na adres ido@an-finans.com.

3.6 Podanie danych osobowych w trakcie procesu rejestracji jest dobrowolne, jednakże ich poprawność oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do celów realizacji zamówień i obsługi posprzedażowej.

3.7 W ramach obsługi i realizacji zamówień, dane osobowe zarejestrowanych użytkowników zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla firmy AN-FINANS Norbert Krysiak.
Będą to podmioty należące do następujących kategorii:

- Firma(y) realizujące usługi transportowe, dostarczające zamówione towary pod wskazany przez zarejestrowanego użytkownika adres.
- Instytucjom finansowym (bankowi lub bankom) pośredniczącym w udzieleniu lub udzielających pożyczki na zakup towarów w naszym sklepie (dotyczy wyłącznie klientów dokonujących zakupów na raty).
- W przypadku firm, oraz osób wybierających fakturę jako formę potwierdzenia zakupu, do biura rachunkowego prowadzącego obsługę księgową firmy AN-FINANS Norbert Krysiak.

3.8 Podmioty wskazane w pkt. 3.7, zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez firmę AN-FINANS Norbert Krysiak.

3.9 Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia. W każdej chwili, użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca).

4. Produkty

Pomimo iż w trosce o najwyższą wierność informacji nt. dostepności produktu strona aktualizowana jest kilka razy dziennie, to z powodu naturalnej rotacji towaru może zdarzyć się, iż dany produkt w chwili zamówienia okaże się niedostępny. W takim przypadku, klient w możliwie najszybszym terminie informowany jest o jego braku i ewentualnym terminie kolejnej dostawy. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów po ich ponownym wprowadzeniu do oferty, AN-FINANS/Modele.sklep.pl zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

W przypadku wykrycia niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Kupującego. W przypadku dokonania uprzedniej zapłaty za zamówienie przez Kupującego i nie wyrażenie przez niego chęci częściowej realizacji zamówienia, Sklep zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

5. Ceny

Ceny towarów oferowanych na stonie sklepu zawierają podatek VAT.

Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie produktu do Klienta.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.

Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Modele.sklep.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania jego zapasów magazynowych.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

6. Składanie i realizacja zamówień

Zamówienia przyjmowane są przez sklep internetowy www.modele.sklep.pl po zarejestrowaniu indywidualnego konta klienta w bazie sklepu. Wyłącznie dzięki rejestracji i składaniu zamówień za pośrednictwem strony internetowej sklepu możliwe jest skorzystanie z premiowanego zniżkami zakupu biorącego udział w programie rabatowym.

W wyjątkowych przypadkach, dopuszczalne jest również złożenie zamówienia telefonicznie, faxem lub e-mailem. Złożenie zamówienia tą drogą nie upoważnia do skorzystania z zakupu premiowanego upustami wynikających z programu rabatowego.

Sklep w niektórych przypadkach może poprosić Klienta o potwierdzenie złożenia zamówienia. Zamówienia, których potwierdzenia nie uda się uzyskać w ciągu 5 dni roboczych nie będą realizowane.

Sklep zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień budzących uzasadnione wątpliwości.

7. Płatności

Jako płatnik VAT, firma AN-FINANS Norbert Krysiak wystawia na wszystkie sprzedane towary paragony fiskalne lub faktury VAT.

Warunkiem otrzymania na zamawiane produkty faktury VAT jest zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia. W przypadku gdy Klient nie wyrazi chęci otrzymania faktury VAT, do przesyłki zostanie załączony paragon fiskalny.

Forma płatności powinna być określona przez klienta podczas składania zamówienia.

Płatności za zamówiony towar można dokonać na jeden z czterech sposobów:

- Płatnością pobraniową - płatne gotówką kurierowi przy dostarczeniu towaru lub przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym (nie dotyczy przesyłek wysłanych listem poleconym Poczty Polskiej oraz przesyłek wysyłanych poza granicę Polski).
- Płatnością elektroniczną - Karta kredytowa lub e-płatności z panelu PayU.
- Płatnością elektroniczną - poprzez system Paypal.
- Płatnością przelewową - przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto firmy AN-FINANS Norbert Krysiak:

mBank: PL59 1140 2004 0000 3102 3578 3942
Nazwa firmy: AN-FINANS Norbert Krysiak
Adres firmy: ul. Polna 1, 52-116 Iwiny, Polska
NIP: PL 8981587663

Informacje dodatkowe, niezbędne przy dokonywaniu przelewu z zagranicy:
Kod SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
Nazwa banku: BRE Bank S.A. Internet Banking
Adres banku: Al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź, Polska

W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (Płatności elektroniczne, Przelew bankowy), klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu, w przypadku braku płatności, zamówienie zostanie anulowane.

8. Dostawa i odbiór towaru

Sposób dostawy i forma płatności za koszty transportu powinny być określone przez klienta podczas składania zamówienia.

Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych, o ile w trakcie realizacji w kontakcie z Klientem nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy. W przypadku okoliczności mogących spowodować zmianę terminu dostarczenia przesyłki, Sklep zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie klienta. Jeżeli klient zamówi towar niedostępny na stanie magazynowym, wówczas realizacja jego zamówienia nastąpi po uprzednim uzupełnieniu stanów magazynowych.

8.1 Dostępne formy dostarczenia lub odbioru towaru.

Sklep definiuje dwie formy dostarczenia i odbioru towaru: "Przesyłka" oraz "Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym". W przypadku wystąpienia opłaty  kurierskiej za dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Klienta adres, koszt ten pokrywa Zamawiający.

8.1.1 Zamówienia realizowane drogą wysyłkową

Przesyłki dostarczane są do klientów za pośrednictwem jednej z dwóch współpracujących z naszym sklepem firm kurierskich: GLS oraz InPost (Paczkomaty). Firmy kurierskie nakładają na transportowane przesyłki ograniczenia gabarytowe i wagowe.

Koszt przesyłki, zależnie od wybranego przewoźnika i formy płatności wynosi odpowiednio:

- Dla przesyłek krajowych dostarczanych przez firmę GLS, niezależnie od wybranej formy płatności za zamówienie - 15 zł z VAT

- Dla przesyłek krajowych dostarczanych do paczkomatów przez firmę InPost, niezależnie od wybranej formy płatności za zamówienie - 9,90 zł z VAT

UWAGA! Przy składaniu zamówienia z wyborem transportu za pośrednictwem firmy InPost - klienci proszeni są o wskazanie wybranego paczkomatu, do którego życzą sobie dostarczenia zamówienia. W przypadku nie wybrania żadnego paczkomatu, obsługa sklepu podejmie próbę kontaktu z Klientem celem ustalenia adresu paczkomatu do którego będzie następnie dostarczona przesyłka.

Wyżej wymienione opłaty obowiązują dla przesyłek mieszczących się w ramach określonych przez wskaznych przewożników wymiarów i ciężaru przesyłek.

- Dla przesyłek krajowych realizowanych przez firmę GLS: najdłuższy bok + obwód przesyłki maksymalnie może wynieść 300 cm, maksymalna masa 1 przesyłki to 30 kg brutto. Firma GLS dopuszcza możliwość transportu przesyłek większych lub cięższych niż określone limitami - wówczas obsługa sklepu skontaktuje się z Klientem w celu przeprowadzenia indywidualnej wyceny transportu.

- Dla przesyłek krajowych realizowanych przez firmę InPost w ramach usługi przesyłek paczkomatowych, wymiary i masa przesyłek są zdefiniowane jako maksymalnie (Gabaryt C): 41 x 38 x 64 cm / max. 25 kg. Firma InPost nie dopuszcza możliwości transportu przesyłek większych lub cięższych niż te określone limitami, toteż w przypadku gdy zamawiany w sklepie produkt nie zmieści się w ramach limitów, a zostanie wybrana forma transportu "InPost" - obsługa sklepu skontakuje się z Klientem w celu zmiany metody dostarczenia przesyłki i ustalenia nowych kosztów transportu.

Koszty przesyłki paczek których adresat znajduje się poza granicami Polski, każdorazowo zostaną ustalone indywidualnie z Klientem.

W przypadku zaistnienia możliwości uszkodzenia przesyłki w czasie transportu (wynikającej np. z zamówienia w jednym transporcie towarów bardzo delikatnych razem z ciężkimi i mogących powodować uszkodzenia, pomimo bardzo wysokiej ochrony zapewnionej przez opakowanie), po uprzedniej konsultacji z Klientem, Sklep dopuszcza możliwość rozbicia jednego zamówienia na dwie lub więcej części (przesyłek). Wynikające z tego powstałe dodatkowo koszty transportu winny zostać opłacone przez Zamawiającego.

W indywidualnych przypadkach, po uprzednim obustronnym ustaleniu szczegółów i zaakceptowaniu przez Klienta nowych warunków transportu, Sklep dopuszcza możliwość wysyłki towaru do Klienta za pośrednictwem innej, wskazanej przez Klienta firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

Wszystkie przesyłki dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS oraz InPost są ubezpieczone od szkód powstałych w czasie transportu. Jeśli w momencie odbierania przesyłki jej stan fizyczny budzi wątpliwości, opakowanie lub sam towar jest uszkodzony lub nosi oznaki ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić jej przyjęcia i w jeszcze w obecności kuriera sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki a następnie zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.

W przypakdu gdy przesyłkę dostarcza kurier GLS: Warunkiem koniecznym do wszczęcia procesu reklamacyjnego (i egzekucji odszkodowania za uszkodzenia wyrządzone w transporcie) jest spisanie protokołu uszkodzenia w dniu dostarczenia przesyłki. W przypadku braku możliwości sporządzenia protokołu z kurierem w chwili dostawy przesyłki, należy skontaktować się z najbliższym oddziałem GLS i poinformować o zdarzeniu. Adresy oddziałów GLS dostępne są na stronie https://gls-group.eu/PL/pl/oddzialy-punkty-parcelshop

W przypadku odbierania przesyłki w paczkomacie InPost - należy wypełnić formularz "Mam zastrzeżenia do paczki" na ekranie paczkomatu i postępować następnie zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Jeśli towar w imieniu zamwiającego odbiera wskazana przez niego osoba trzecia, Zamawiający powinien poinformować ją o warunkach odbioru przesyłki.

8.1.1 Zamówienia odbierane osobiście przez klienta

Klienci składający zamówienia mają również możliwość osobiśtego odbioru zamawianego zamówienia w sklepie Modele.sklep.pl. Po skompletowaniu zamówienia i przygotowania go do odbioru, Klient jest powiadamiany o gotowości towaru do odbioru drogą mailową lub telefoniczną. 

9. Zwroty, reklamacje i serwis

Jesteśmy przekonani o najwyższej jakości oferowanych przez nas produktów, jednak w trosce o pełną satysfakcję z zakupów w naszym sklepie oferujemy pełną pomoc w przypadku chęci zwrotu zakupionego towaru, pojawienia się konieczności zapewnienia serwisu lub zgłoszenia reklamacji.

9.1 - Odstąpienie od umowy przy zakupie poza lokalem przedsiębiorstwa:

Zgodnie z Ustawą o ochronie  praw konsumenta  z dnia 30 maja 2014r. z późniejszymi zmianami, w przypadku zawarcia umowy kupna/sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy. W takim przypadku, Towar należy dostarczyć do Sklepu wraz z dowódem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, w którym muszą również zostać zawarte:

  • Imię i Nazwisko Klienta
  • Adres Klienta
  • Numer Zamówienia
  • Dane niezbędne do wykonania przelewu bankowego (numer konta, dane posiadacza rachunku)
  • Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)

 

Formularz odstąpienia od umowy (pobierz tutaj )

Warunki zwrotu towaru:

- Odsyłany towar musi był pełnowartościowy, nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien być opakowany w fabrycznym, nienaruszonym opakowaniu (jeśli takowe występuje) oraz zawierać wszelkie występujące w zestawie akcesoria i dodatki.

Sklep zobowiązuje się do zwrotu wartości zwracanego zamówienia na podane konto bankowe. Przelew zwrotny, pod warunkiem spełnienia powyższych warunków zostanie wykonany na wskazane konto bankowe maksymalnie w ciągu 14 dni. W przypadku naruszenia któregoś z powyższych warunków odstąpienia od umowy lub zwrotu towaru, przesyłka zostanie odesłana z powrotem do Klienta na jego koszt.
W przypadku odstąpienia od umowy przy zakupie poza lokalem przedsiębiorstwa, Klient ponosi całkowite koszty odsyłki towaru.

Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych "za pobraniem".

9.2 - Reklamacje

W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu lub defektu zakupionego przedmiotu, Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji. W celu wszczęcia przez Sklep procedur reklamacyjnych, towar należy dostarczyć do sklepu w którym został on zakupiony, okazując przy tym dowód zakupu oraz dokładny opis wady lub defektu wraz z okolicznościami w jakich je wykryto. Ponadto, do produktu powinny zostać dołączone dane teleadresowe klienta (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy) a także wyrażone roszczenie względem reklamowanego produktu.

Od chwili przyjęcia produktu w trybie reklamacyjnym, w ciągu 14 dni sklep zobowiązuje się do udzielenia Klientowi odpowiedzi wraz z odpowiednim uzasadnieniem w kwestii uznania lub odrzucenia roszczeń reklamacyjnych.

W przypadku uznania zasadności reklamacji, Klient zostaje poinformowany o trybie rozwiązania oraz czasie potrzebnym na zakończenie procesu reklamacji. Koszty odesłania produktu do Klienta w tym przypadku ponosi Sklep.

W przypadku odrzucenia roszczeń reklamacyjnych, Klientowi zostają zaproponowane możliwe rozwiązania oraz skorzystanie z usług serwisu pogwarancyjnego. W przypadku uzasadnionego odrzucenia reklamacji, koszty odesłania produktu do klienta ponosi Klient.

Przedmioty w których dokonano ingerencji w konstrukcję, modyfikacji własnych lub zerwano plombę zabezpieczającą, jak również przedmioty zużyte w sposób naturalny, uszkodzone mechanicznie lub w których defekt powstał na skutek niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub nadmiernego zabrudzenia, nie podlegają reklamacji.

9.3 - Serwis gwarancyjny i usługi serwisowe pogwarancyjne.

Sklep www.Modele.Sklep.pl prowadzi modelarski serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

W przypadku zaistnienia konieczności skorzystania z usług serwisu gwarancyjnego, Klient proszony jest o dostarczenie do sklepu produktu wraz z dokładnym opisem uszkodzenia. Ponadto, do produktu powinny zostać dołączone dane teleadresowe klienta (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy)

Serwis pogwarancyjny w możliwie najkrótszym czasie potrzebnym na zdiagnozowanie uszkodzenia skontaktuje się z Klientem w celu przedstawienia propozycji sposobu naprawy, czasu potrzebnego na prace serwisowe oraz spodziewanych kosztów. W przypadku wyrażenia przez klienta zgody na zaproponowane warunki serwisu, strony postępują dalej zgodnie z przyjętymi ustaleniami. W przypadku nie udzielenia przez klienta zgody na zaproponowane przez serwis warunki naprawy pogwarancyjnej, serwis nie podejmie się naprawy a produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

10 - Gospodarowanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami.

Jako firma wprowadzająca do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny, oraz baterie i akumulatory, zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez ustawę z dn. 11 września 2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym a także ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach,  firma AN-FINANS Norbert Krysiak świadczy usugi bezpłatnego odbioru i utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów (o ile ich rodzaj odpowiada rodzajowi tego zakupionego w naszym sklepie), w każdym ze swoich oddziałów:

- Magazyn główny (Siedziba firmy) - ul. Polna 1, 52-116 w Iwinach
- Sklep detaliczny Wrocław - ul. Zawalna 7B we Wrocławiu

Klient dokonujący zakupów w naszym sklepie jest zobowiązany do zapoznania się z informacjami dotyczącymi sposobem i zasadami gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u obsługi sklepu lub w sekcji informacyjnej na głównej stronie www naszego sklepu, link: Informacje o gospodarowaniu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami